ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

        วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 205 คน โดยมี นายชุมพล มณีโชติ นายกสโมสรลูกเสือผักไห่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ม่วงปรางนา ผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายจิรเดช หาธะนี นายกสโมสรลูกเสือบางปะอิน นายศิริพงษ์ ชูจันทร์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอผักไห่ คณะผู้บริหาร คณะวิทยากร และผู้รับการฝึกอบรมทุกท่าน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Copyright © 2019. All rights reserved.