การแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2

        นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2 โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27– 28 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 เขต เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

Copyright © 2019. All rights reserved.