การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

       วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย นายวิชา บุญครอบ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย นายกันตวีร์ พรหมทองรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Copyright © 2019. All rights reserved.